Συν-δημιουργούμε στον πολιτισμό

Ένας δυναμικός χάρτης των ανθρώπων και των τόπων της τέχνης

Μια πλατφόρμα που φιλοξενεί όλη την καλλιτεχνική δράση της Λάρνακας

Το Λarnakarts δίνει άμεσα πληροφορίες για τους καλλιτέχνες, τους χώρους, τους φορείς και τις καλλιτέχνες εκδηλώσεις της πόλης. Όλη η καλλιτεχνική δραστηριότητα της Λάρνακας σ’ ένα σημείο!

Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το Λarnakarts, μια δυναμική πλατφόρμα καταγραφής και ενεργοποίησης του πολιτιστικού δυναμικού της πόλης. Ως εργαλείο πληροφόρησης και δικτύωσης, η πλατφόρμα επιδιώκει αφενός να χαρτογραφήσει την καλλιτεχνική κοινότητα και αφετέρου να οδηγήσει, μέσω της ενημέρωσης για τις υπάρχουσες επιλογές και εκδηλώσεις, στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων και των επισκεπτών. Η ενδυνάμωση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των ανθρώπων και η διάχυση της τέχνης σε όλη την πόλη είναι θεμελιώδεις στόχοι της Λάρνακα 2030.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Τρέχουσες εκδηλώσεις